Aktuálně..

 

                                                                                                                                                                                    

V rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol

Vás zveme na 

BENEFIČNÍ KONCERT 

dne 30. 5. 2017 od 17 hodin v Kině Réna Ivančice.

Výtěžek bude věnován na léčbu Jana a Vojtěcha Forstových.

Účinkují žáci tanečního oboru, hudební soubory, sólisté, pěvecký sbor školy Mušky. Program  obohatí projekce prací žáků výtvarného oboru. 

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

Přístup pro rodiče - žákovská knížka: 

Přístup do portálu klasifikace

                                                                                                                                                                                         

Zápis - přijímací zkoušky - pro školní rok 2017/2018

 

Uchazeč o studium může být přijat, pokud úspěšně vykoná talentovou zkoušku a je volná kapacita v konkrétním studijním zaměření. Maximální a nepřekročitelný počet žáků v jednotlivých oborech ZUŠ stanovuje pro každý školní rok zřizovatel naší školy - Jihomoravský kraj. 

Výsledek květnových přijímacích zkoušek zveřejníme  zde po 15. červnu - uchazeči budou uvedeni pod identifikačním číslem. Přijatí obdrží i zprávu emailem.

Děti, které úspěšně absolvovaly přijímací zkoušku a pro nedostatek volných míst nebudou zařazeny v červnu, budeme registrovat jako náhradníky. Pokud se uvolní místo v určitém oboru nebo studijním zaměření, bude náhradník vyrozuměn a zařazen ke studiu během září nového školního roku.

_______________________________                                                                                                                         

 

AKCE ŠKOLY         leden – červen 2017

 

13. 1.           Vernisáž výstavy KIC Ivančice                                Památník A. Muchy Ivančice 17:00

15. 1.           Zájezd na divadelní představení “ČAROKRAJ“  13:00 ND Brno

17. 1.           Školní kolo soutěže – Hra na klavír                        14:00 sál školy

24. 1.           Žákovský koncert                                                      17:00 sál školy

7. 2.             Koncert účastníků školního kola soutěže              17:00 sál školy

17. 2.           Školní kolo soutěže – Hra na kytaru a Hra na smyčcové nástroje     16:30 sál školy

21. 2.           Koncert účastníků školního kola soutěže               17:00 sál školy

28. 2.           Žákovský koncert                                                       17:00 sál školy

21. 3.           Koncert učitelů                                                           17:00 sál školy 

28. 3.           Žákovský koncert                                                       17:00 sál školy            

27. 3. – 31. 3. Krajská soutěžní přehlídka VO

11. 4.           Žákovský koncert                                                        17:00 sál školy

25. 4.           I. Absolventský koncert                                              17:00 sál školy

9. 5.             II. Absolventský koncert                                             17:00 sál školy

16. 5.           Žákovský koncert                                                        17:00 sál školy

19. 5.           Slavnosti chřestu                                                        16:00 Palackého náměstí Ivančice

30. 5.           ZUŠ Open                                                                     17:00 sál kina Réna Ivančice

7. 6.             Žákovský koncert a vernisáž výstavy žáků VO       17:00 synagoga Dolní Kounice

8. 6.             Závěrečné vystoupení žáků TO                                 17:00 sál kina Réna Ivančice

9. 6.             Vernisáž výstavy žáků VO                                          17:00 Památník A. Muchy Ivančice

13. 6.           Žákovský koncert v Neslovicích                                17:00 tělocvična ZŠ

20. 6.           Žákovský koncert                                                         17:00 sál školy

 

Umístění žáků školy v soutěži ZUŠ

umístění žáků školy zobrazíte zde

 

Videa

Minimuzikál Karkulka - květen 2011

Ivančická pověst - animovaná pohádka, mladší žáci VO, červen 2012