Aktuální novinky

 

Na základě vládních nařízení stále probíhá výuka žáků všech oborů a studijních zaměření základní umělecké školy distančním způsobem;

žáci nemají v tomto období umožněn vstup do školy. Učitelé ve spojení se svými žáky organizují vzdálenou výuku.

O průběhu vzdělávání i o dalším vývoji situace aktuálně informujeme rodiče a žáky emailem prostřednictvím programu Klasifikace. 

Děkujeme všem za vstřícnost a spolupráci a přejeme pevné zdraví, abychom se brzy mohli setkávat osobně.

BLAHOPŘEJEME žákům  Ondřeji Čechovskému a Aleši Kohoutkovi ze třídy p. učitele Jiřího Švába k přijetí ke studiu na Konzervatoř Brno

 

Není zveřejněná žádná aktualita.