Příjímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

 

Přijímání nových žáků se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Přijímací zkouška je pouze jedním z kritérií při rozhodování o zařazení uchazeče ke studiu, máme stanovenou nepřekročitelnou kapacitu, přijímací řízení zaplňuje pouze místa po končících žácích v jednotlivých oborech. Děti, které úspěšně absolvují přijímací zkoušku a pro nedostatek kapacity nebudou zařazeny ke studiu v červnu, budou registrovány jako náhradníci. Pokud se uvolní místo v určitém oboru nebo studijním zaměření bude náhradník vyrozuměn a zařazen ke studiu i během září nového školního roku.  

 

HUDEBNÍHO OBOR: 

 Při zkoušce se ověřují přirozené hudební schopnosti:                                                

1. zpěv (jednoduchá lidová píseň) a intonace (interpretace tónu, mel. úryvku)          

2. sluchové předpoklady – rozpoznání  vysokého - hlubokého tónu, směru melodie  

3. rytmické cítění – reprodukce krátkých rytmických útvarů (tzv. rytmická ozvěna)

 

VÝTVARNÝ OBOR: 

Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby.

Uchazeči doporučujeme předložit domácí práce. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.

Posuzuje se:                                                                

1. spontánnost kresby;

2. znalost barev;

3. základní pracovní návyky.

 

TANEČNÍ OBOR:                          

předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka.

Posuzuje se:     

1. pohybové dispozice a orientace v prostoru                                                             

2. rytmické cítění                                                                                                         

3. komunikativnost.

 

Zájemci o studium ve školním roce 2020/2021 podávají přihlášku elektronicky -  viz odkaz „přihláška“.

Termíny zkoušek: taneční obor ve středu 10. 6. 2020 od 17:00, výtvarný obor ve čtvrtek 11. 6. od 17:00 a hudební obor v pondělí 15. 6. od 14:00.

Prosíme o elektronickou přihlášku do 7. června 2020, abychom mohli připravit časový harmonogram. O konkrétním čase pak budeme přihlášené informovat formou emailu nebo sms.