Výsledky přijímacích zkoušek

VÝSLEDKY ZÁPISU - PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK z 10. a 11. května 2018

UPOZORNĚNÍ PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE/ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - PROSÍM NEPŘEHLÉDNĚTE!

Do 25. června 2018 je nezbytné odevzdat škole závaznou přihlášku ke studiu v ZUŠ  na školní rok 2018/2019. Přihlášku a Informovaný souhlas týkající se ochrany osobních údajů jste obdrželi při zápisu, a je rovněž dostupný i v kanceláři školy.

HUDEBNÍ OBOR

Klavír  -  přijati k 10. 6:    č. 3, 5, 6, 13, 24, 25, 30                                                                             

pořadí náhradníků s možností přijetí na začátku školního roku:  č. 10, 20, 15, 9;                         

doporučen kurz:  č. 14

 

Housle - přijat k 10. 6:  č. 4;  náhradník: č. 37

Flétna - přijati k 10. 6:  č. 1, 2, 12, 17, 21, 27, 34, 39

Bicí nástroje - přijati k 10. 6.:  č. 11, 29

Kytara - přijati k 10. 6:   č. 16, 22, 35, 38

Klávesy (EKN) - přijati k 10. 6:  č. 7, č. 33;   náhradník: č. 18;           nepřijat: č. 28

Sólový zpěv - přijati k 10. 6:  č. 19, 26, 32;  náhradníci: č. 8, 36

Náhradníky jsou děti, které úspěšně zvládly přijímací zkoušku, ale nemohly být zařazeny      do konkrétního studijního zaměření  z důvodu plné kapacity ke dni 10. 6. 2018. Při změně stavu přihlášených buď ještě do konce června nebo na začátku školního roku budou náhradníci školou kontaktováni a informováni o dodatečném zařazení ke studiu.

!Ještě je 1 volné místo studijního zaměření hra na akordeon, nástroj přiměřené velikosti škola zapůjčí. Od října organizuje v naší škole Spolek přátel ZUŠ A. Muchy hudební kurzy (klavír, zpěv, dle možností i kytara) – domluva od poloviny září.

VÝTVARNÝ OBOR

Uchazeči o studium výtvarného oboru – s identifikačním číslem 1 až 19, kteří absolvovali přijímací zkoušku dne 11. června 2018, jsou z důvodu plné kapacity výtvarného oboru vedeni jako náhradníci.  Pokud se je nepodaří zařadit je během září 2018 do řádného studia, mají  možnost navštěvovat od října 2017 výtvarný kurz, který organizuje v naší škole Spolek přátel ZUŠ A. Muchy.

TANEČNÍ OBOR

Uchazeči studium tanečního oboru byli informováni o výsledku telefonicky. Ke studiu byli přijati všichni uchazeči: identifikační číslo 1 až 8. V tanečním oboru ještě nabízíme volná místa!

Těšíme se na práci s vašimi dětmi!                             Mgr. Dagmar Fialová, ředitelka školy

                                                                                                          tel. 732 369 174