Studium hudebního oboru

Hudební obor Přípravné studium

Délka studia 1 až 2 roky, pro děti 5 – 7 leté.

Předměty:

Přípravná hudební výchova

Přípravná nástrojová a ke hře na nástroj (od II. pololetí). Podle možností žáka a školy může být hra na nástroj zařazena již od I. pololetí.

 

Základní studium I. stupeň

Délka studia: 7 let, pro žáky 7 – 14 leté

Studijní zaměření:  Hra na zvolený nástroj nebo Sólový zpěv

Předměty:

Hudební nauka ( od 1.do 5. ročníku)

Povinně volitelné předměty: Komorní hra, Souborová hra, Komorní zpěv, Sborový zpěv ( od 4.ročníku)

 

Základní studium II. stupeň

Délka studia: 4 roky, pro žáky od 14 let

Studijní zaměření: Hra na zvolený nástroj nebo Sólový zpěv

Další předměty podle studijního zaměření: komorní, souborová a orchestrální hra

 

Hudební nástroje vyučované v naší škole:

klávesové nástroje: klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)

smyčcové nástroje : housle, viola, kontrabas

dechové nástroje : zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba.

bicí nástroje

kytara, akordeon

sólový zpěv

Vyučování probíhá v Ivančicích, Němčicích, Neslovicích a  Dolních Kounicích..