Kurzy ZUŠ A. Muchy Ivančice

 

KURZY V ZUŠ A.MUCHY IVANČICE

Pořádání vzdělávacích kurzů se ve školním roce 2017/2018 ujímá v souladu se svými stanovami Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice. Ve spolupráci s vedením školy chce spolek i touto formou podpořit výchovně vzdělávací aktivity školy.                                                                                                               

Rozvrh výuky v kurzech se přizpůsobuje prostoru a času, který škola může poskytnout tak, aby nebyla narušena její hlavní činnost. Účastníci kurzů nejsou žáky školy a výstupem kurzu není vysvědčení.

Kurzy probíhají od října do května školního roku. Otevřen je kurz hudební – individuální výuka a  kurz výtvarný – kolektivní výuka. Bližší informace poskytne Dagmar Fialová, tel. 732369174.