Naše škola

Školní rok 2018/2019 – naše škola slavila dvě výročí

Před 70 lety, konkrétně od 1. 1. 1949, přestaly v Ivančicích z popudu Místního národního výboru existovat soukromé školy Jana Pirochty a Václava Ignáce Dusíka a začalo vyučování v Městské hudební škole. Václav Dusík, narozen 1.1.1899, významná osobnost tehdy bohatého hudebního života v Ivančicích, se stal jejím prvním ředitelem. Letos uplynulo právě 120 let od jeho narození.

První pololetí školního roku 2018/2019 mělo včetně úvodního vystoupení žáků na Dnech evropského dědictví v obřadní síni židovského hřbitova, série žákovských koncertů a předvánočních akcí tradiční průběh. V lednu realizoval pěvecký sbor další představení pro školy a derniéru muzikálu Sněhová královna. 20. ledna spoluúčinkovali naši žáci a učitelé na benefičním koncertě v evangelickém kostele v Miroslavi.

Celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů dřevěných, žesťových a ve hře na elektronické klávesové nástroje se zúčastnilo 21 žáků. V krajských kolech byla krásnými 2.a 3.místy oceněna 4 komorní tělesa a jedna hráčka na klávesy.

Obě výročí si škola začala připomínat od března 2019. Oslavy uvedl recitál vynikající flétnistky, členky Filharmonie Brno a ivančické rodačky Karolíny Korcové. Následoval slavnostní koncert učitelů žáků a hostů. V programu tohoto koncertu zazněly v premiéře i dvě romantizující kompozice z dob studií Václava Dusíka u Leoše Janáčka. Přesvědčivě a s grácií odkryla posluchačům hudební cítění 20 letého V. I. Dusíka klavíristka Dagmar Kupčíková.

Protagonisty dubnového koncertu k stému výročí Gymnázia Jana Blahoslava byli žáci ZUŠ Ivančice a Oslavany, kteří jsou zároveň studenty gymnázia. Sérii absolventských koncertů úspěšně zahájila absolventka II. stupně studia oboru sólový zpěv Tereza Filipová krásným představením v nabitém sále kina Réna. Na celkem čtyřech absolventských koncertech pak vystoupilo 25 absolventů hudebního oboru.

Ve středu 29.května 2019 si pěvecký sbor školy zavzpomínal na úspěšná muzikálová představení minulých let. Program byl výběrem písní a ukázek z muzikálů:  Popelka, Lví král, Ať žijí rebelové, Sněhurka a sedm trpaslíků a Sněhová královna. Účinkující realizovali program v kostýmech i s hereckou a taneční akcí, byl tedy velmi náročný na provedení. Pozvání k účinkování přijali i bývalí členové sboru Adéla Rausová, Jan Halada, Bára Čeperová a  Karolína Feithová. Dvě představení v nabitém sále kina Réna byla plná kvalitních výkonů, měla krásnou atmosféru, byla emotivní i nostalgická.

Část pěveckého sboru čekalo hned následující ráno natáčení s Českou televizí v místním kostele v rámci připravovaného filmu o Alfonsu Muchovi. Nutno říci, že dramaturg České televize ocenil výbornou spolupráci a pěvecký výkon sboru.

V pátek 31. května byla odpoledne odhalena pamětní deska prvnímu řediteli naší školy na domě na Palackého náměstí č.11 a hned poté byla zahájena akce OPEN ZUŠ – ZUŠKA NÁS (VÁS) BAVÍ, která od 16 hodin oživila nádvoří ivančické radnice. Na malém pódiu nádvoří radnice vystoupily soubory školy. Program zahájil rockový soubor, poté se představil taneční obor a pak už zněly písně lidové v podání žáků i učitelů školy. Žáky vystřídali hosté: malá cimbálová muzika Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a dechová hudba Hornobojani. Posluchači byli spokojeni, a tak hrálo a zpívalo se do setmění, došlo i na tanec. Pitný režim byl dodržen - děti nealko a pro dospělé možnost ochutnat vzorky vinařství Trpělka Oulehla. Vedle oslavy výročí školy v koncertním sále se vydařila i tato v lidovém tónu.

V tento a následující den pořádaly stovky základních uměleckých škol v celé republice svá představení pro veřejnost pod společnou hlavičkou OPEN ZUŠ. Za myšlenkou takto zviditelňovat “zušky” stojí nadace, kterou s podporou dalších významných českých umělců iniciovala Magdalena Kožená, mezzosopranistka světového jména. Akce se úžasně ujala, ivančická škola se k ní připojila letos potřetí.

Taneční obor se 6. června představil v kině Réna prokomponovaným barevným programem obohaceným projekcí. Moderní taneční prvky předvedly žákyně při hudbě italského pianisty Ludovica Einaudiho a skupiny Imagine Dragons. Mladší žáci zatančili polky Johanna Strausse i krásnou baletní pohádku Oskara Nedbala. Půvabná byla i další „klasika“ z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Závěr byl překvapením pro maminky starších žaček. Ty zatančily píseň Máma Charlese Aznavoura a  vystoupení zakončily podáním růže té své mámě..

Vernisáž výstavy výtvarného oboru v Památníku A. Muchy proběhla 7. června. Téma mělo letos název KNIHA – ILUSTRACE- PÍSMO. Žáci se po celý rok zabývali historií knihy, písma, kaligrafií, seznamovali se s českými a  světovými ilustrátory. Pracovali různými technikami, jako je kresba, malba, grafika, modelování, keramika, textilní objekty, potisk na textil, koláže, enkaustika. Vyřazené knihy z ivančické knihovny se staly výtvarnými objekty, které si každý žák zpracoval podle své fantazie, a tak vznikly krásné prostorové objekty, sochy, nové ilustrace, textury. Dolnokounická skupina výtvarného oboru zpracovávala téma DOMY, DOMEČKY. Výsledky jejich výtvarné fantazie a šikovnosti byly vystaveny v synagoze v Dolních Kounicích. Ve výtvarném a tanečním oboru uzavíralo letos I. cyklus studia celkem 11 absolventů.

Na závěr si dovolím dodat, co je zřejmé: „zuška“ kultivuje děti, rozvíjí jejich kreativitu, sebepoznání, učí je řemeslu, ale i zodpovědnosti, vytrvalosti a  týmové spolupráci – vidíme to našich žácích a máme z toho radost. 

Dagmar Fialová