Naše škola

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice  2017/2018

   ...aneb jak zažívat radost z krásné hodnoty a inspirativní práce

 

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“                                                Magdalena Kožená

V úvodu cituji mezzosopranistku Magdalenu Koženou, která je iniciátorkou a patronkou nadace na podporu práce a aktivit ZUŠ. Jednou z forem podpory je celorepublikový happening ZUŠ OPEN. 25. května 2018 proběhl podruhé. Naše škola se připojila muzikálovým představením pro děti a studenty regionu.

V čem tkví zmíněná unikátnost vzdělávacího systému ZUŠ v ČR? Jde o vzdělávání systematické a dlouhodobé a je zakotveno ve školském zákoně. Stát kontroluje jeho kvalitu a úroveň. Základní umělecké vzdělávání pod taktovkou státu má téměř sedm- desátiletou tradici, a to není v tomto rozsahu běžné v jiných státech Evropy.

V naší škole se téměř 400 žáků soustavně rozvíjí ve vybraném uměleckém oboru;    z toho 100 ve výtvarném a 35 žáků v tanečním oboru. Hudební obor je nejkošatější co se týče nabídky studijních zaměření, různé hudební nástroje i sólový zpěv vyučují  speciálně kvalifikovaní pedagogové. K individuálnímu studiu se postupně přidává  i pěstování kolektivní spolupráce, žáci se učí hrát  či zpívat spolu v předmětech komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, pěvecký sbor; daří se nám i spolupráce mezi obory.

Jaký byl konkrétně končící školní rok? Roční plán měl tradiční strukturu, jedinečnost každého školního roku vytvářejí sami žáci, kteří se umělecky rozvíjí, vyzrávají, přicházejí nové talenty.

Statisticky vzato škola se prezentovala na více než 60 akcích buď pořádaných naší školou nebo jinými subjekty. Vedle řady pravidelných žákovských koncertů, předehrávek i slavnostních absolventských koncertů uvedu například aktivní účast školy na Dnech evropského dědictví, Svatováclavských trzích, sérii předvánočních koncertů a vystoupení, účinkování na vernisážích, Slavnostech chřestu, Slavnostech mikroregionu a dalších. Ani letos nechyběl koncert posluchačů a pedagogů brněnské konzervatoře (v listopadu 2017) pro žáky školy i veřejnost a březnový koncert ke Dni učitelů. Jedním z našich úkolů je rovněž odborně pomoci žákům při přípravě na střední či vysokou školu s talentovou zkouškou. Letos se úspěšně připravili 3 žáci výtvarného a 1 žák hudebního oboru.

Vrátím-li se k září 2017, ráda připomenu dar výtvarného oboru dětem na onkologickém oddělení nemocnice v Brně - hadrové panenky. Byly součástí výtvarného projektu „Hračky“, a pak ještě potěšily děti v těžké zdravotní situaci.         V říjnu 2017 byly soutěžní práce ivančického výtvarného oboru vedeného učitelkou Libuší Smutnou významně  oceněny porotou i na Celostátní přehlídce výtvarných oborů ve Šternberku.

Předjaří a jaro patří vždy soutěži ZUŠ, kterou každý rok vyhlašuje ministerstvo školství pro určité obory a zaměření. Zúčastnilo se jí 30 žáků školy v sólové hře na dechové a bicí nástroje a v sólovém zpěvu. Devět z nich získalo první, druhou nebo třetí cenu v krajských kolech. V celostátním kole soutěže ve hře na bicí nástroje pak výborně obstál Jakub Michalčík - získal  3. místo.

Květen patřil úspěšné premiéře muzikálu „Sněhová královna“. V prvé řadě se hrálo  dětem a mládeži škol našeho regionu, v kině Réna pak proběhla i čtyři představení pro veřejnost. V plánu jsou další reprízy v září 2018. Pěvecký sbor Mušky působí ve škole pod vedením Radky Křelinové již desátý rok. Z každého jejich vystoupení je cítit, jak je tento žánr baví a  těší, posluchače si vždy získají kvalitou pěveckých i hereckých výkonů. 

Počátkem června nás potěšil úspěch ivančických zpěvaček v  pěvecké soutěži“ Hlas Slezska“ v Krnově. Tereza Filipová v ní zvítězila a 2. cenu si vyzpívala Jana Svobodová. Ve dnech 6. až 8. června se uskutečnily také tradiční výroční akce. Nejprve výstava -  výtvarný projekt „Smysly“-  spojená s koncertem v synagoze v Dolních Kounicích. Následovalo samostatné představení tanečního oboru v kině Réna, barvité a výpravné, s pečlivě zvládnutou dramaturgií, kostýmy, převleky. Taneční čísla mladších dětí i starších žákyň provázela hudba filmová, klasická  i populární.

Vernisáž velké výstavy ivančického výtvarného oboru v Památníku Alfonse Muchy v  pátek 8. června tradičně zahájilo taneční vystoupení v duchu tématu projektu s názvem „Tajemství barev“.Výstava představila rozmanité variace a nápadité techniky (včetně např. animace), které při práci s tématem během školního roku zpracovávalo 90 ivančických žáků. V hojné míře ji navštívili i žáci škol.

Závěrem děkuji za podporu Městu Ivančice, KIC Ivančice, DANĚ a AUDIT s.r.o.  a  zvláště všem, kteří pomohli při náročné realizaci muzikálového představení. Děkuji rovněž žákům i pedagogům, že při společné cestě za poznáním světa umění dokáží vytvořit krásnou hodnotu, a my ji pak můžeme s radostí sdílet a obdivovat.

Dagmar Fialová

(publikováno v Ivančickém zpravodaji v červenci 2018)