Naše škola

ZUŠ A. Muchy  Ivančice 2016/2017

(publikováno v Ivančickém zpravodaji červenec/srpen 2017)

V právě uplynulém školním roce se v naší škole věnovalo studiu hudebního, výtvarného nebo tanečního oboru téměř 400 dětí. Talentovaných zájemců o studium bylo opět mnohem více, než je určená kapacita školy. Někteří pak využili možnosti navštěvovat kurz v rámci doplňkové činnosti školy.

Školních akcí, kde žáci předvedli své umělecké dovednosti, bylo během roku několik desítek, ať jsou to žákovské koncerty, třídní besídky či slavnostní absolventská vystoupení. Žáci vystupovali i na akcích pořádaných městy a obcemi a jinými organizacemi, např. koncert ZUŠ v obřadní síni židovského hřbitova v rámci Dnů evropského dědictví, podzimní muzikálová představení pěveckého sboru Mušky „Sněhurka a sedm trpaslíků“ v Oslavanech, na Historických slavnostech v Dolních Kounicích i Svatováclavských trzích, vánoční vystoupení v Penzionu pro seniory, v ivančické nemocnici, vernisáže výstav, vystoupení na Slavnostech chřestu, účast na Festivalu Mikroregionu a mnohé další příležitosti. K tradici patří i březnový koncert ke Dni učitelů. Rádi představujeme žákům i mladé hudebníky profesionály, a tak tomu bylo i letos v dubnu, kdy proběhl v sále školy recitál posluchaček JAMU Veroniky Julínkové (klavír) a Karolíny Smutné (flétna).

Celostátní soutěže uměleckých škol se v hudebním oboru zúčastnilo 17 žáků ve hře na klavír, kytaru, housle a rockový soubor školy. V okresních kolech dosáhla většina na krásné stříbrné pozice. Klavíristky Matylda Kočí a Valerie Bučková ze třídy Radky Křelinové získaly navíc zvláštní cenu poroty za vynikající interpretaci skladby. Houslistka Tereza Řezáčová, kterou připravil Milan Šebesta, zvítězila v okresní soutěži a získala dokonce 3. místo v krajském kole. Třetím místem byl oceněn v krajském kole soutěže souborů a orchestrů v Mikulově rockový soubor školy, vedoucí souboru je Zdeněk Zápeca.

V posledním březnovém týdnu se uskutečnilo v budově spolku Nová Zahrada v  Ivančicích krajské kolo Soutěžní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol Jihomoravského kraje OČI DOKOŘÁN s tématem Skrývání a odkrývání. Přehlídka se koná periodicky jednou za 3 roky a již potřetí se pořadatelství ujala ivančická základní umělecká škola.

Zúčastnilo se jí téměř 40 výtvarných oborů jihomoravských „zušek“. Výstava představila více než 300 výtvarných projektů, řad i jednotlivých prací žáků.   Veřejnosti byla přístupná pouze dva dny, ale nabídla návštěvníkům exkluzivní přehlídku toho nejlepšího, co vzniklo ve výtvarných atelierech jihomoravských základních uměleckých škol. V následujících dvou dnech pak formou dialogu s vystavujícími výtvarnými pedagogy pracovala odborná porota, hodnotila a vybírala práce a projekty na celostátní přehlídku do Šternberka. Přestože šlo o soutěž, primárním posláním této akce bylo vzájemně se obohatit a inspirovat. Kumulace tvořivosti a svěžích nápadů pozitivně zapůsobila na všechny návštěvníky i odbornou veřejnost.

Do celostátního kola v této soutěži postoupilo všech pět soutěžících projektů výtvarného oboru naší školy. Výtvarná řada Vlasy - splétání a proplétání byla zařazena dokonce do zlatého pásma nejlépe hodnocených prací. A to je bezesporu vynikající úspěch ivančického výtvarného oboru a učitelky Libuše Smutné!  

V úterý 30. května se stovky základních uměleckých škol České republiky zapojily do  happeningu  ZUŠ OPEN – otevřená škola - rozmanitými akcemi a prezentacemi. Jeho iniciátorkou a patronkou je pěvkyně Magdalena Kožená. Tuto historicky největší kulturní akci ve prospěch uměleckého vzdělávání  aktivně podpořily   významné kulturní osobnosti jako  pan Zdeněk Svěrák, výtvarník Maxim Velčovský, režisérka Alice Nellis, tanečníci bratří Bubeníčkové, herečka Anna Polívková a další.

Ivančická ZUŠ byla zastoupena i na dopoledním slavnostním zahájení ZUŠ OPEN za účasti Magdaleny Kožené v Bystřici nad Pernštejnem. Hudební pozdrav z Ivančic tam přednesly členky souboru komorních fléten ze třídy Šárky Horákové. Hlavní akcí,  jíž se škola v úterý 30. května připojila k celorepublikovému happeningu, byl BENEFIČNÍ KONCERT v Kině Réna. V úvodu se představil taneční obor, zazněl komorní zpěv a pak vystupovaly soubory školy: smyčcový, folklorní, dechový, saxofonové trio a rockový soubor. Závěr patřil pěveckému sboru Mušky a písni se symbolickým názvem Hudbě patří dík. Program na jevišti doprovázela projekce  prací žáků výtvarného oboru. Výtěžek koncertu – 10 000 Kč – byl prostřednictvím Spolku přátel ZUŠ A. Muchy odeslán na účet veřejné sbírky, kterou vyhlásilo město Miroslav na léčbu chlapců Jana a Vojtěcha Forstových z Miroslavi.

35 žáků tanečního oboru ZUŠ bylo hlavními protagonisty Závěrečného tanečního  koncertu dne 8. června v Kině Réna. Program uvedli  mladší žáci tancem za doprovodu lidových písní v podání skupiny Čechomor. Hudba Oskara Nedbala provázela tanec starších žáků v úryvku z baletu Z pohádky do pohádky. Velmi krásně zahráli a zatančili žáci prvního stupně pohádku Popelka ze Špalíčku pohádek  Bohuslava Martinů. Druhá část programu vnesla na taneční pódium díky Divokým houslím Vanessy Mae, hudbě z muzikálu Chicago nebo písni Niny Simone temperament moderních tanečních prvků. Zde se představily 2 absolventky I. stupně a žáci II. stupně studia.

Autor představení, učitel Petr Zenkl, opět nezklamal a předvedl se svými svěřenci prokomponovanou divadelní podívanou s perfektními kostýmy. Tanec vhodně dotvářela i tematická projekce. Umění vyjádřit se pohybem je obdivuhodné, i když vyžaduje tvrdou práci, disciplínu a nezbytnou schopnost spolupráce v týmu. Přejme všem mladým tanečníkům, aby je chuť pracovat na sobě neopouštěla a mohli divákům příště zase přinést jedinečný (protože neopakovatelný) zážitek.

Výtvarný projekt s názvem HRAČKY  připravovali žáci pod vedením učitelky Libuše Smutné. Téma rozvíjeli v různých výtvarných technikách, studovali historii hračky, seznamovali se s významnými tvůrci designu hraček v minulosti i v současné době. Vernisáž výstavy výtvarných prací proběhla v pátek 9. června v Památníku Alfonse Muchy. Byla uvedena hravým tanečním vystoupením, kde děti představovaly hračky.  Celá expozice byla nabita pozitivním tvůrčím duchem, který by nevznikl bez přemýšlení, inspirací a následném nalézání zajímavých forem vyjádření. Ve sklepení památníku mohli návštěvníci shlédnout krátké animované filmy žáků, neboť základy animace a postprodukce jsou rovněž součástí výuky. Výstava obsahovala i práce dvanácti absolventů výtvarného oboru.

 

Skupina dolnokounických žáků výtvarného oboru zpracovala pod vedením Danuše Káňové téma NÁVRAT KE KOŘENŮM.  7. června byla výstava zahájena žákovským koncertem v prostoru synagogy v Dolních Kounicích. Je umístěna v obou částech galerie v patře a navštívit ji je možné ještě i během letních měsíců.

 

Nezbývá než popřát všem, kteří učinili umění či uměleckou tvorbu součástí svého života, vytrvalost a kreativitu, protože je tolik potřebná -  a  nejen ve výtvarném oboru!

                                                                                                                                                                                                                        Dagmar Fialová