Přijímací zkoušky

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

 

K talentové zkoušce se dostaví uchazeč a jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce vyplní přihlášku, zájemci bude přiděleno registrační číslo, pod kterým pak bude uveden ve výsledcích přijímacího řízení. Zveřejníme je 15. června zde a na vývěsce ve škole.

Děti, které úspěšně vykonají talentovou zkoušku, budou moci být zařazeny ke studiu k výše uvedenému datu, pokud bude volná kapacita ve vybraném oboru, studijním zařazení. Nepřekročitelnou kapacitu (maximální počet žáků) určuje zřizovatel školy- Jihomoravský kraj.

 

Hudební obor

Pátek 11. 5. 2018,  13,30 - 17,00 (evidence uchazečů v ředitelně)

 

Při talentové zkoušce se posuzuje smysl pro rytmus, základní hudební předpoklady  a schopnost reagovat na podněty učitele. Uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje vytleskaný rytmus.

Výtvarný obor

Pátek 11. 5. 2018, 16,00 - 17,00 výtvarný ateliér 2.patro

 

Předpoklady ke studiu jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Sleduje se spontánnost kresby, znalost barev, základní pracovní návyky. Zájemci o výtvarný obor doporučujeme předložit ukázku domácí práce. Součástí je také motivační rozhovor.

 

Taneční obor         

Středa  9. 5. 2018   17,00 - 18,00 v sále ZUŠ                                                                                                       

Při zkoušce se posuzuje rytmika, pohybové předpoklady, komunikativnost dítěte.