Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR  - přijatí uchazeči:

Klavír:    44, 17, 35, 45, 10, 21, 40

Sólový zpěv:  2, 37, 38, 39, 3, 14, 31

Housle:    18, 32, 36

Violoncello:  46

Zobcová flétna:  11, 6, 15, 12, 43

EKN (klávesy):  8, 42

Kytara:  1, 30

Bicí nástroje:  29

Ostatní uchazeče evidujeme jako  ČEKATELE - náhradníky. Pokud se na začátku školního roku uvolní místo, budeme je kontaktovat.

TANEČNÍ OBOR -  přijatí uchazeči:  1,  2, 3, 4,  5,  6, 7, 8.

VÝTVARNÝ OBOR - přijatí uchazeči: 13, 14, 21, 22, 23

Ostatní uchazeče evidujeme jako ČEKATELE - náhradníky, případně účastníky výtvarného kurzu Spolku přátel ZUŠ.

__________________________________________________________________________________

Velká většina uchazečů prokázala dobré předpoklady ke studiu, takže výběr koho zařadit nebyl snadný, zvlášť když doplňujeme pouze do určené kapacity a pouze na uvolněná místa v jednotlivých studijních zaměřeních. Rozhodně doporučujeme, zvlášť u těch nejmladších, aby přišli za rok znovu!