Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice

Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice

 

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ A. Muchy v Ivančicích byl oficiálně zaregistrován již v lednu 1999, prakticky činný však začal být od roku 2004. 

 

Jako Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice (dále jen Spolek) byl zapsán do spolkového rejstříku v říjnu 2016. Předsedkyní Spolku je Mgr. Petra Strádalová. 

 

Jeho záměrem je podporovat školu v jejích aktivitách ve prospěch žáků školy a všestranně podporovat školu v její činnosti.  V tom je Spolek podle vedení školy nepostradatelným partnerem, protože zdroje školy nestačí a mnohdy ani nemohou být použity. Chce svou činností posilovat  pocit sounáležitosti  všech se školou, která bude, jak doufá, nadlouho součástí života dětí – žáků školy.

 

Spolek  vyvíjí tradiční formy spolupráce a finanční podpory žáků školy, např. poskytuje dárkové poukazy  úspěšným absolventům školy, dárky účastníkům školního kola Národní soutěže ZUŠ, přispívá na cestovné a startovné žákům, kteří reprezentují školu, organizuje zájezdy na koncerty a divadelní představení. Po dohodě a ve spolupráci s vedením školy chce organizačně podpořit výchovně vzdělávací aktivity školy pořádáním kurzů.

 

Výroční členská schůze proběhla 26.9.2017.

Úplné znění stanov Spolku přátel ZUŠ A. Muchy ke stažení ZDE

 

 

Příspěvek Spolku je 100 Kč na žáka jednom oboru na školní rok.