Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 je  pololetní úplata za vzdělávání v ZUŠ A. Muchy Ivančice stanovena takto:

Hudební obor:  
Přípravná hudební výchova (PHV) 900 Kč
PHV a hra na nástroj 1 000 Kč
Základní studium 1 500 Kč
Základní studium (skupinová výuka nebo půl lekce) 1 000 Kč
Výtvarný obor 1 000 Kč
Taneční obor 1 000 Kč

 

Termín platby:

za I. pololetí do 15. září

za II. pololetí do 15. února

Způsob platby: převodem

Číslo účtu: 1033150237/0100, banka: Komerční banka

Vyčkejte, až obdržíte e-mail s výzvou k úhradě, kde bude uvedeno číslo  = variabilní symbol žáka pro 1. pololetí a částka, kterou máte uhradit!