Zaměstnanci

 

Mgr.Dagmar Fialová, ředitelka  - kytara

Hynek Smutný, zástupce ředitele - flétna

 

 

Jana Dubšíková - dřevěné dechové nástroje

Mgr. Eva Friedbergová -  zpěv, hudební nauka, sborová zpěv

Jaroslav Hadrava -  žesťové a dřevěné dechové nástroje

Růžena Horáková -  akordeon, EKN

Šárka Horáková -  flétna

Vladimír Horký -  klavír, hudební nauka

Bc. Eva Janošková -  housle

Matěj Kovanda -  violoncello

Veronika Kovandová -  housle

Lucie Krausová -  klavír, hudební nauka

MgA. Dagmar Kupčíková  -  klavír

MgA. Filip Lukášek -  kytara

Božena Rajsiglová -  klavír

MgA. Jiří Šváb  -  žesťové nástroje, EKN

MgA. Martin Švec -  bicí nástroje

Jan Telecký  -  klavír

Petr Zenkl  -  taneční obor

Zdeněk Zápeca - kytara

 

Libuše Smutná - výtvarný obor

Danuše Káňová - výtvarný obor

 

 

Kateřina Vojtěská, hospodářka

Jana Brázdová, hospodářka

Jindřiška Kučerová, školnice, uklízečka