Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Dagmar Fialová, ředitelka školy -  kytara                                                                                                    

Hynek Smutný, zástupce ředitele        -  flétna                               

 

Učitelé 

Hudební obor 

Jana Dubšíková                     -  dřevěné dechové nástroje

Jaroslav Hadrava                  -  žesťové a dřevěné dechové nástroje

Růžena Horáková                 -  akordeon, EKN

Šárka Horáková                     -  flétna

Vladimír Horký                      -  klavír, flétna, hudební nauka

Mgr. Eva Friedbergová       -  zpěv

MgA. Dagmar Kupčíková   -  klavír

Mgr. Radka Křelinová         -  hudební nauka, klavír, sborový zpěv

MgA. Filip Lukášek              -  kytara

Božena Rajsiglová               -  klavír

Milan Šebesta                       -  smyčcové nástroje

MgA. Jiří Šváb                       -  žesťové nástroje, EKN

Jan Telecký                            -  klavír 

MgA. Kristýna Karchová     -  bicí nástroje

Zdeněk Zápeca                      -  kytara

 

Výtvarný obor

Mgr. Danuše Káňová

Libuše Smutná

   

Taneční obor

Petr Zenkl

Nepedagogičtí zaměstnanci

Kateřina Vojtěská    -  hospodářka školy

Jindřiška Kučerová -  školnice