Zaměstnanci

 

ZAMĚSTNANCI

Ředitelka školy

Mgr. Dagmar Fialová -  kytara                                                                                                      

 

Zástupce ředitele

Hynek Smutný - flétna                               

 

Učitelé

Jana Dubšíková                        -  dřevěné dechové nástroje

Mgr. Eva Friedbergová          -  zpěv, hudební nauka

Jaroslav Hadrava                     -  žesťové a dřevěné dechové nástroje

Mgr. Radka Holá                      -  hudební nauka, klavír, sborový zpěv

Růžena Horáková                    -  akordeon, EKN

Šárka Horáková                        -  flétna

Vladimír Horký                         -  klavír, flétna, hudební nauka

MgA. Kristýna Karchová        -  bicí nástroje

Lucie Krausová                         -  klavír

MgA. Dagmar Kupčíková       -  klavír

MgA. Filip Lukášek                  -  kytara

Božena Rajsiglová                   -  klavír

Milan Šebesta                          -  smyčcové nástroje

MgA. Jiří Šváb                          -  žesťové nástroje, EKN

Jan Telecký                              -  klavír 

Zdeněk Zápeca                       -  kytara

 

Výtvarný obor

Mgr. Danuše Káňová

Libuše Smutná

   

Taneční obor

Petr Zenkl

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

 

Kateřina Vojtěská, Jana Brázdová    -  hospodářky školy

Jindřiška Kučerová -  školnice