Studium tanečního oboru

Studijní zaměření: Přípravné studium tanečního oboru

Délka studia: 2 roky, pro děti 5 – 7leté
2 vyučovací hodiny týdně

Předmět: Taneční průprava

Studijní zaměření: TANEČNÍ OBOR

Základní studium - I. stupeň

Délka studia: 7 let, pro děti 7 – 14leté
2 až 3,5 půl učební hodiny týdně

 

Předměty:

  • Taneční praxe
  • Současný tanec

Základní studium - II. stupeň
Délka studia: 4 roky, pro žáky 14 – 18leté
3,5  hodiny týdně

Předměty:

  • Taneční praxe
  • Klasická taneční technika

Výuka probíhá v ZUŠ A. Muchy v sále školy.

Vyučující: Petr Zenkl