Studium výtvarného oboru

 

 

Výuka výtvarného oboru si klade za cíl rozvíjet v žácích a studentech především jejich:

 • výtvarnou citlivost, výtvarné vnímání
 • citové a rozumové prožívání světa
 • výtvarnou představivost a fantazii
 • výtvarné myšlení
 • cestu k porozumění a pochopení
 • dovednosti tvůrčí a výzkumné
 • cestu k sebevyjádření
 • komunikační dovednosti
 • citlivost k hodnotám světa a hodnotám ostatních lidí

Výuka všech stupňů probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně v předmětech:

 • Plošná tvorba
  • kresba
  • malba
  • grafika
 • Prostorová tvorba
  • modelování
  • keramika
  • konstruování
  • prostorové objekty
  • zážitkové objekty
  • vývoj umění
  • osobnosti výtvarného umění
 • Objektová a akční tvorba
 • Výtvarná kultura
 • Volitelná náplň výuky

Přípravné studium výtvarného oboru

Délka studia: 2 roky, pro děti 5 – 7 leté 
 

Základní studium - I. stupeň

Délka studia: 7 let, pro děti 7 – 14 leté 
 

Základní studium - II. stupeň 

Délka studia: 4 roky, pro žáky 14 – 18 leté

Výuka probíhá v Ivančicích, mladší žáci také v Neslovicích a Dolních Kounicích.

Vyučující:

 • Libuše Smutná
 • Danuše Káňová