Studium tanečního oboru

 
Základní studium tanečního oboru
I. stupeň - délka studia 7 let, pro děti 7 – 14 leté, 2 až 3 UČEBNÍ HODINY týdně.
II. stupeň - délka studia 4 roky, pro žáky 14 – 18 leté, 3 UČEBNÍ HODINY týdně.
 

Předměty: Taneční praxe, Klasická taneční technika
 

Výuka probíhá v Ivančicích.
 

Rámcový popis struktury a obsahu studia TANEČNÍHO oboru naleznete v záložce
O nás – Školní vzdělávací program.