Naše škola

 Základní umělecká škola Alfonse Muchy 2019/2020 – malé ohlédnutí

Oslavy 70. výročí školy uzavírala počátkem září 2019 ještě výstava ve foyeru budovy zřizovatele školy - Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na Cejlu. Barvitě dokumentovala především celoroční tématické projekty výtvarného oboru posledního desetiletí a představila také ve fotodokumentaci práci hudebního i tanečního oboru.

Zájem o studium v ZUŠ je velký, a tak jsme i ve školním roce 2019/2020 využívali maximální povolenou kapacitu počtu žáků do posledního místečka v hudebním, výtvarném i tanečním oboru.

Během prvního pololetí se malí i pokročilejší žáci prezentovali na 13 školních koncertech a předehrávkách včetně tradičního předvánočního vystoupení v Penzionu. Podíleli se na mnoha akcích pořádaných jinými organizacemi, vystoupili například v rámci Dnů evropského dědictví, na vernisáži výstavy Menora v dolnokounické synagoze, při rozsvícení vánočního stromu v Ivančicích  a Dolních Kounicích.

V říjnu měli žáci i veřejnost vzácnou příležitost vyslechnout v kostele Nanebevzetí Panny Marie barokní hudbu interpretovanou na dobové nástroje (loutny, flétny). Koncert členů souboru Plaisirs de Musique uspořádala škola ve spolupráci s KIC Ivančice.

Výpravný vánoční koncert v kině Réna patřil tradičně komorní hře, souborům, vystoupení pěveckého sboru a tanečního oboru. Ve spolupráci se spolkem přátel školy byl tentokrát pojat jako benefice pro maminku čtyř dětí v obtížné životní situaci.

Leden 2020 byl tradičně ve znamení celostátní soutěže ZUŠ; proběhlo školní kolo ve hře na kytaru a ve hře na klavír, v kategorii „ostatní orchestry“ se na soutěž připravoval i rockový soubor školy. V okresních kolech pak získali ivančičtí kytaristé druhá místa a čestné uznání; ve hře na klavír byla jedna žákyně oceněna krásným prvním místem s postupem do krajského kola. V únoru a březnu děti vystoupily na dalších žákovských koncertech a před vyhlášením nouzového stavu škola ještě „stihla“ zorganizovat okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

Stejně jako všechny plánované veřejné prezentace, které žáci se svými učiteli připravovali, i další průběh soutěží zastavil koronavirus. V mimořádné situaci po uzavření škol se učitelé snažili udržovat pravidelný kontakt se svými žáky, využívali různé cesty distanční spolupráce, inspirovali je a podporovali. V květnu se nejprve rozběhla individuální výuka hudebního oboru a od 25. května mohli žáci opět navštěvovat i  výtvarný a taneční obor. Nebylo ale možné uspořádat veřejné absolventské koncerty, a tak svůj program předvedlo dvacet devět absolventů hudebního a tanečního oboru pouze za účasti pedagogů a spolužáků.

Práci výtvarného oboru ve školním roce 2019/2020 charakterizovala paní učitelka Libuše Smutná takto:

 „Práce dětí a studentů výtvarného oboru byla jako každý rok zaměřena tematicky. Naším hlavním motivem bylo prostřednictvím výtvarného umění pěstovat kladný vztah člověka ke zvířatům - domácím mazlíčkům i jiným zvířatům. Použili jsme mnoho výtvarných způsobů vyjádření v různých technikách a nebáli jsme se i experimentovat. Základem je vždy kresba, malba, grafické techniky, modelování z hlíny a jiných materiálů, věnovali jsme se ale také počítačové grafice a děti tvořily  krátké animované filmy. V části výuky věnované výtvarné kultuře jsme se zaměřili na umělce, kteří ve svém díle zobrazují právě zvířecí motiv, od pravěkých nástěnných maleb až po současné umění ve světě i u nás.

Během školního roku se připravovaly tři studentky výtvarného oboru k talentovým zkouškám na Střední školu umění a designu v Brně a Střední grafickou školu v Jihlavě. Všem třem studentkám k přijetí na umělecké školy gratulujeme!

 

Ve výtvarném oboru letos absolvovalo celkem třináct studentů. Jejich výtvarné práce jsou vystaveny na chodbě u výtvarného ateliéru v ZUŠ A. Muchy.

 

Naše práce s talentovanými žáky měla vyvrcholit závěrečnou výstavou v Památníku Alfonse Muchy, k níž vzhledem k dané situaci nedošlo. Proto doufáme, že vám budeme prezentovat výtvarné práce všech žáků další školní rok. A je opravdu na co se dívat! Během karantény děti a studenti online spolupracovali a vzniklo tak spousta krásných výtvarných prací z domova. I tyto výtvarné práce bychom rádi vystavili. V tématu o zvířatech budeme pokračovat i v dalším školním roce, protože jsme nedokončili spoustu zajímavých nápadů.“

 

Věřím, že i žáci hudebního oboru budou moci veřejně představit programy, které se nemohly uskutečnit v původních termínech. Plánujeme například v září vystoupení v obřadní síni židovského hřbitova v rámci Dnů evropského dědictví, soubory školy vystoupí na Svatováclavských trzích, dle zájmu uspořádáme veřejnou reprízu absolventských vystoupení. Pěvecký sbor v říjnu představí pod hlavičkou přehlídky ZUŠ OPEN muzikálový koncert „Pocta (nejen) muzikálu“, který měl proběhnout 30. března.

 

Zveme vás na naše akce, těšíme se na nové i stávající žáky a všem přejeme pevné zdraví i v novém školním roce 2020/2021.

Dagmar Fialová

 

Publikováno v Ivančickém zpravodaji v září 2020

 

Školní rok 2018/2019 – naše škola slavila dvě výročí

 

Před 70 lety, konkrétně od 1. 1. 1949, přestaly v Ivančicích z popudu Místního národního výboru existovat soukromé školy Jana Pirochty a Václava Ignáce Dusíka a začalo vyučování v Městské hudební škole. Václav Dusík, narozen 1.1.1899, významná osobnost tehdy bohatého hudebního života v Ivančicích, se stal jejím prvním ředitelem. Letos uplynulo právě 120 let od jeho narození.

První pololetí školního roku 2018/2019 mělo včetně úvodního vystoupení žáků na Dnech evropského dědictví v obřadní síni židovského hřbitova, série žákovských koncertů a předvánočních akcí tradiční průběh. V lednu realizoval pěvecký sbor další představení pro školy a derniéru muzikálu Sněhová královna. 20. ledna spoluúčinkovali naši žáci a učitelé na benefičním koncertě v evangelickém kostele v Miroslavi.

Celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů dřevěných, žesťových a ve hře na elektronické klávesové nástroje se zúčastnilo 21 žáků. V krajských kolech byla krásnými 2.a 3.místy oceněna 4 komorní tělesa a jedna hráčka na klávesy.

Obě výročí si škola začala připomínat od března 2019. Oslavy uvedl recitál vynikající flétnistky, členky Filharmonie Brno a ivančické rodačky Karolíny Korcové. Následoval slavnostní koncert učitelů žáků a hostů. V programu tohoto koncertu zazněly v premiéře i dvě romantizující kompozice z dob studií Václava Dusíka u Leoše Janáčka. Přesvědčivě a s grácií odkryla posluchačům hudební cítění 20 letého V. I. Dusíka klavíristka Dagmar Kupčíková.

Protagonisty dubnového koncertu k stému výročí Gymnázia Jana Blahoslava byli žáci ZUŠ Ivančice a Oslavany, kteří jsou zároveň studenty gymnázia. Sérii absolventských koncertů úspěšně zahájila absolventka II. stupně studia oboru sólový zpěv Tereza Filipová krásným představením v nabitém sále kina Réna. Na celkem čtyřech absolventských koncertech pak vystoupilo 25 absolventů hudebního oboru.

Ve středu 29.května 2019 si pěvecký sbor školy zavzpomínal na úspěšná muzikálová představení minulých let. Program byl výběrem písní a ukázek z muzikálů:  Popelka, Lví král, Ať žijí rebelové, Sněhurka a sedm trpaslíků a Sněhová královna. Účinkující realizovali program v kostýmech i s hereckou a taneční akcí, byl tedy velmi náročný na provedení. Pozvání k účinkování přijali i bývalí členové sboru Adéla Rausová, Jan Halada, Bára Čeperová a  Karolína Feithová. Dvě představení v nabitém sále kina Réna byla plná kvalitních výkonů, měla krásnou atmosféru, byla emotivní i nostalgická.

Část pěveckého sboru čekalo hned následující ráno natáčení s Českou televizí v místním kostele v rámci připravovaného filmu o Alfonsu Muchovi. Nutno říci, že dramaturg České televize ocenil výbornou spolupráci a pěvecký výkon sboru.

V pátek 31. května byla odpoledne odhalena pamětní deska prvnímu řediteli naší školy na domě na Palackého náměstí č.11 a hned poté byla zahájena akce OPEN ZUŠ – ZUŠKA NÁS (VÁS) BAVÍ, která od 16 hodin oživila nádvoří ivančické radnice. Na malém pódiu nádvoří radnice vystoupily soubory školy. Program zahájil rockový soubor, poté se představil taneční obor a pak už zněly písně lidové v podání žáků i učitelů školy. Žáky vystřídali hosté: malá cimbálová muzika Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a dechová hudba Hornobojani. Posluchači byli spokojeni, a tak hrálo a zpívalo se do setmění, došlo i na tanec. Pitný režim byl dodržen - děti nealko a pro dospělé možnost ochutnat vzorky vinařství Trpělka Oulehla. Vedle oslavy výročí školy v koncertním sále se vydařila i tato v lidovém tónu.

V tento a následující den pořádaly stovky základních uměleckých škol v celé republice svá představení pro veřejnost pod společnou hlavičkou OPEN ZUŠ. Za myšlenkou takto zviditelňovat “zušky” stojí nadace, kterou s podporou dalších významných českých umělců iniciovala Magdalena Kožená, mezzosopranistka světového jména. Akce se úžasně ujala, ivančická škola se k ní připojila letos potřetí.

Taneční obor se 6. června představil v kině Réna prokomponovaným barevným programem obohaceným projekcí. Moderní taneční prvky předvedly žákyně při hudbě italského pianisty Ludovica Einaudiho a skupiny Imagine Dragons. Mladší žáci zatančili polky Johanna Strausse i krásnou baletní pohádku Oskara Nedbala. Půvabná byla i další „klasika“ z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Závěr byl překvapením pro maminky starších žaček. Ty zatančily píseň Máma Charlese Aznavoura a  vystoupení zakončily podáním růže té své mámě..

Vernisáž výstavy výtvarného oboru v Památníku A. Muchy proběhla 7. června. Téma mělo letos název KNIHA – ILUSTRACE- PÍSMO. Žáci se po celý rok zabývali historií knihy, písma, kaligrafií, seznamovali se s českými a  světovými ilustrátory. Pracovali různými technikami, jako je kresba, malba, grafika, modelování, keramika, textilní objekty, potisk na textil, koláže, enkaustika. Vyřazené knihy z ivančické knihovny se staly výtvarnými objekty, které si každý žák zpracoval podle své fantazie, a tak vznikly krásné prostorové objekty, sochy, nové ilustrace, textury. Dolnokounická skupina výtvarného oboru zpracovávala téma DOMY, DOMEČKY. Výsledky jejich výtvarné fantazie a šikovnosti byly vystaveny v synagoze v Dolních Kounicích. Ve výtvarném a tanečním oboru uzavíralo letos I. cyklus studia celkem 11 absolventů.

Na závěr si dovolím dodat, co je zřejmé: „zuška“ kultivuje děti, rozvíjí jejich kreativitu, sebepoznání, učí je řemeslu, ale i zodpovědnosti, vytrvalosti a  týmové spolupráci – vidíme to našich žácích a máme z toho radost. 

Dagmar Fialová