Naše škola

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice a končící školní rok 2022/2023

(publikováno v Ivančickém zpravodaji)

Ve školním roce 2022/2023 rozvíjelo své schopnosti hudební, výtvarné i pohybové 420 žáků. Spolu se svými pedagogy připravili pro posluchače a diváky mnoho působivých prezentací. Je radostné sledovat jejich umělecký růst.

Početně nejsilnější hudební obor zahrnuje v naší škole výuku zpěvu, hru na klavír, klávesy, smyčcové  a dechové nástroje dřevěné i žesťové, hru na bicí nástroje, kytaru klasickou, akustickou i elektrickou, akordeon a cimbál. Vedle klasické hudby učitelé přizpůsobují výběr studijního repertoáru žáků individuální i kolektivní výuky tak, aby je skladby zaujaly a byly blízké jejich hudebnímu cítění.  Během celého školního roku žáci vystoupili na 50 akcích; od třídních besídek, žákovských a absolventských koncertů, koncertů v kině Réna po účinkování na akcích nepořádaných přímo školou, jako jsou akce pořádané městem, Noc kostelů ad. Dva z osmi slavnostních absolventských koncertů připravili se svými absolventy učitelé Eva Friedbergová a Hynek Smutný jako recitály v krásném sále Besedního domu. 

V jarní soutěži hudebního oboru ZUŠ získalo 2. cenu v krajském kole komorní trio ve složení Kateřina Jelínková a Lucie Vavříková (housle) a Vít Diviš (klavír). 2. cenou v okresním kole byla oceněna Sofie Řezáčová ve hře na klávesy. Úspěchem žesťové třídy školy i učitele Jiřího Švába je účast jeho tří žáků na červnovém koncertě festivalu Mozartovy děti a Filharmonie Brno, kde hráli v Janáčkově divadle pod taktovkou šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese.

Jedinečnou kapitolou práce žáků hudebního oboru (především zásluhou vedoucí sboru, učitelky Radky Holé) jsou kvalitní muzikálová představení pěveckého sboru Mušky. V říjnu 2022 proběhly za ohromného zájmu publika reprízy muzikálu POCAHONTAS a v červnu odehrál pěvecký sbor premiéru představení NEJVĚTŠÍ SHOWMAN po mimořádně intenzivním čase přípravy. Toto představení přináší vedle kvalitního hudebního divadla i hlubší lidskou myšlenku: respektovat jinakost.

Červnová výroční výstava výtvarného oboru v Památníku A. Muchy dokumentovala rozmanité podoby zpracování celoročního tématu s názvem BARVA -  TVAR -  SVĚTLO.  V  synagoze v Dolních Kounicích vystavovala skupina mladších dolnokounických žáků své práce na téma ZVÍŘE V NÁS A MEZI NÁMI.

Taneční obor se prezentoval na vánočním koncertě, Slavnostech chřestu, vernisáži výstavy výtvarného oboru a hlavně na samostatném představení v kině Réna.

Velmi oceňuji pedagogy, kteří vedle kvalitních základů řemesla, vnášejí do výuky nové prvky a moderní přístupy. Můžeme se jen těšit na tvůrčí práci s dětmi a studenty v novém školním roce.

Dagmar Fialová, ředitelka školy 
 

 

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice a končící školní rok 2021/2022

(publikováno v Ivančickém zpravodaji)

V právě končícím školním roce se v naší škole vzdělávalo téměř 400 žáků v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Výuka zpěvu, výuka hry na nástroje klávesové, strunné, dechové, bicí byla nově rozšířena o hru na cimbál.

Bez omezení minulých let mohli žáci školy vystupovat pro veřejnost na více než 30 akcích školy, počínaje koncertem počátkem září 2021 v rámci Dnů evropského dědictví, na pravidelných žákovských koncertech, besídkách i např. na Slavnostech chřestu. Sérii absolventských vystoupení žáků hudebního oboru zahájil v dubnu 2022 úspěšný koncert Mariky Kocábové v kině Réna, kdy spoluúčinkoval komorní pěvecký sbor i bývalá absolventka školy Tereza Filipová. 

Na novoročním koncertě přednesly posluchačům hudbou starou i soudobou naše dvě skvělé učitelky Dagmar Kupčíková (cembalo, klavír) a Eva Janošková (housle), představily i soubor  BARONIKA složený z jejich dcer.  Při příležitosti data narození Jana Ámose Komenského připravili pedagogové školy koncert ke Dni učitelů. V březnu zahrál ve spolupráci s Boženou Rajsiglovou svůj houslový recitál učitel, student JAMU, Marián Hrdlička.  Škola ráda pořádá i koncerty hostů - studentů i profesionálních hudebníků: Jarní flétnový koncert realizovaly členky filharmonie Karolína Korcová a Eliška Honková s doprovodem pedagoga JAMU Radima Pančochy a počátkem května se představili  klavírním koncertem studenti Konzervatoře Brno.

Letošní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, hře na flétnu a hře na žesťové nástroje se zúčastnilo celkem 13 našich žáků. Pět z nich se výborně umístilo i v krajských kolech. V ústředním kole byla oceněna Jana Svobodová (sólový zpěv) čestným uznáním a ve hře na zobcovou flétnu získal pro Ivančice a vlastně pro Jihomoravský kraj 1. cenu včetně zvláštní ceny za provedení moderní skladby žák Vojtěch Eibel ze třídy Šárky Horákové. Gratulujeme k úspěchu! Tři žákyně se úspěšně připravily na talentové zkoušky odborných škol.

Taneční obor představil své samostatné vystoupení 4. června v kině Réna a výroční výstavu výtvarného oboru – projekt STROMY A MY bylo možno vidět do 17. června v Památníku A. Muchy. Dolnokounická výtvarná skupina dětí vystavila své práce v synagoze v Dolních Kounicích. 

Pěvecký sbor MUŠKY s velkým nasazením nastudoval muzikálové představení POCAHONTAS; v červnu uskutečnil šest úspěšných představení v kině Réna pro školy a dvě představení pro veřejnost. Další představení jsou plánována na konec září 2022.

Poslední červnovým vystoupením školy byl koncert v Besedním domě v Ivančicích pod názvem BESEDŇÁK LIVE!!!  – poprvé po dlouhé době oživila tento historický sál hudba. 

Počet přihlášek k talentovým zkouškám svědčí o zájmu o umělecké vzdělávání, rádi bychom podpořili také méně zastoupené nástroje jako je violoncello, akordeon, žesťové nástroje, cimbál i taneční obor. Na závěr už jen nezbytné přání: krásné prázdniny všem a na shledanou 1. září 2022!

Dagmar Fialová, ředitelka školy  
 

 

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice a končící školní rok 2020/2021

(publikováno v Ivančickém zpravodaji v červenci 2021)

Žáci naší školy se mohou systematicky věnovat studiu hudby, tance a výtvarnému oboru. Vyučujeme v Ivančicích v budově zřizovatele, jímž je Jihomoravský kraj; některé obory také v budovách základních škol v Dolních Kounicích, Neslovicích a Němčicích.

Před promýšlením plánů do budoucna je vždy dobré rekapitulovat uplynulé období.  Jaký tedy byl školní rok 2020/2021? Určená kapacita 391 žáků byla k 1. září - jako ostatně každý rok - zcela naplněna, aniž bychom mohli vyhovět všem talentovaným zájemcům o studium.

Po zákazu osobní přítomnosti žáků při vzdělávání v 2. pololetí předchozího školního roku jsme se v září 2020 s nadějí pustili do prezenční práce. Hned 13. září se uskutečnil tradiční koncert žáků v obřadní síni židovského hřbitova v rámci Dnů evropského dědictví. Koncem měsíce vystoupili vybraní absolventi na veřejném koncertě, protože svou absolventskou práci mohli v předchozím školním roce představit pouze neveřejně audionahrávkou. 30. září pak účinkoval pěvecký sbor školy MUŠKY na slavnostní předpremiéře filmu „Svět podle Muchy“ v kině  Réna.

Pak opět zasáhla pandemie a opatření s ní spojená – zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole a přechod na distanční výuku ve všech oborech. Učitelé s žáky navázali na vyzkoušené způsoby výuky a komunikace z jarního období. V hudební oboru individuálním probíhala online videokonferenční výuka i vzájemné zasílání nahrávek. V kolektivní výuce převažovala výuka prostřednictvím zasílání podkladů a komunikace elektronickou cestou s využitím internetu. V 2. pololetí jsme možnost online výuky rozšířili o platformu Microsoft Teams.

Krátké prosincové uvolnění umožnilo pořídit ve spolupráci s ivančickou televizí videonahrávku vánočního koncertu žáků.  Učitelé a žáci se pak mohli setkat osobně až v dubnu, nejprve formou konzultací 1 učitel - 1 žák. Prvním živým vystoupením byla hra žesťového souboru z věže ivančického kostela při chřestových trzích.

Červnové uvolnění jsme s radostí velmi intenzivně využili, samozřejmě s respektováním momentálních omezení. 38 absolventů I. a II. druhého stupně studia hudebního oboru mohlo představit své závěrečné práce na koncertech v sále školy.

Pod hlavičkou festivalu ZUŠ Open se výtvarný obor prezentoval výstavou s tématem MÁME RÁDI ZVÍŘATA, tentokrát umístěnou v krásném prostoru prvního patra Památníku A. Muchy. Její součástí byly práce 11 letošních absolventů i práce absolventů předešlého školního roku. Tečkou za tématem zobrazení zvířat ve výtvarném umění byl pak dlouho plánovaný výlet žáků do brněnské zoologické zahrady spojený s kreslením zvířat v plenéru. V pavilonu Kamčatka (u medvědů) jsou také vystavené práce našich žáků k tématu „Zachraňme moře, oceány“, což je soutěž, kterou ZOO vyhlásila.

Výstavu dolnokounické skupinky výtvarného oboru s názvem DÁREK PRO TEBE bylo možné navštívit v synagoze v Dolních Kounicích. Do konce června pak probíhaly i komorní třídní předehrávky a děti si tak po dlouhé době mohly vyzkoušet živá vystoupení na podiu před posluchači.  Je důležité, že „doba distanční“ neodradila naše současné studenty, ani zájemce o studium v příštím školním roce, jak ukázaly přijímací talentové zkoušky.

 I přes složité podmínky v souvislosti s epidemiologickou situací se čtyři studentky výtvarného oboru připravovaly na umělecké školy s výtvarným zaměřením. Úspěšně pak vykonaly talentovou zkoušku a byly přijaty;  ať to byla střední škola umění a designu  ( obor ilustrace) nebo vysoké školy: obor architektura-urbanismus  a  obor grafická a intermediální tvorba.  Je to vynikající vizitka samotných studentek i jejich učitelky Libuše Smutné.

Dva žáci ze třídy p. učitele Jiřího Švába byli v lednu 2021 po úspěšné talentové zkoušce přijati ke studiu hry na trombon a hry na trubku na brněnskou konzervatoř. Jeden z nich, Ondřej Čechovský, se počátkem června ještě zúčastnil mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů JUNIOR Brno 2021. Ve své kategorii získal 1. cenu a stal se navíc absolutním vítězem soutěže. Všem těmto studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Vzdělávání na dálku, které jsme se museli v posledních dvou školních letech využívat, je v uměleckých oborech v mnohém náročnější, přímý kontakt je do určité míry nenahraditelný.

Proto velký dík za zvládnutí situace patří všem: učitelům, že našli cestu jak co nejlépe v daných podmínkách v práci s dětmi pokračovat a udržet jejich zájem, samotným žákům a hlavně rodičům, že umělecké vzdělávání svých děti podporovali a podporují.

Dagmar Fialová, ředitelka školy

 

 

 

Základní umělecká škola Alfonse Muchy 2019/2020 – malé ohlédnutí

Oslavy 70. výročí školy uzavírala počátkem září 2019 ještě výstava ve foyeru budovy zřizovatele školy - Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na Cejlu. Barvitě dokumentovala především celoroční tématické projekty výtvarného oboru posledního desetiletí a představila také ve fotodokumentaci práci hudebního i tanečního oboru.

Zájem o studium v ZUŠ je velký, a tak jsme i ve školním roce 2019/2020 využívali maximální povolenou kapacitu počtu žáků do posledního místečka v hudebním, výtvarném i tanečním oboru.

Během prvního pololetí se malí i pokročilejší žáci prezentovali na 13 školních koncertech a předehrávkách včetně tradičního předvánočního vystoupení v Penzionu. Podíleli se na mnoha akcích pořádaných jinými organizacemi, vystoupili například v rámci Dnů evropského dědictví, na vernisáži výstavy Menora v dolnokounické synagoze, při rozsvícení vánočního stromu v Ivančicích  a Dolních Kounicích.

V říjnu měli žáci i veřejnost vzácnou příležitost vyslechnout v kostele Nanebevzetí Panny Marie barokní hudbu interpretovanou na dobové nástroje (loutny, flétny). Koncert členů souboru Plaisirs de Musique uspořádala škola ve spolupráci s KIC Ivančice.

Výpravný vánoční koncert v kině Réna patřil tradičně komorní hře, souborům, vystoupení pěveckého sboru a tanečního oboru. Ve spolupráci se spolkem přátel školy byl tentokrát pojat jako benefice pro maminku čtyř dětí v obtížné životní situaci.

Leden 2020 byl tradičně ve znamení celostátní soutěže ZUŠ; proběhlo školní kolo ve hře na kytaru a ve hře na klavír, v kategorii „ostatní orchestry“ se na soutěž připravoval i rockový soubor školy. V okresních kolech pak získali ivančičtí kytaristé druhá místa a čestné uznání; ve hře na klavír byla jedna žákyně oceněna krásným prvním místem s postupem do krajského kola. V únoru a březnu děti vystoupily na dalších žákovských koncertech a před vyhlášením nouzového stavu škola ještě „stihla“ zorganizovat okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

Stejně jako všechny plánované veřejné prezentace, které žáci se svými učiteli připravovali, i další průběh soutěží zastavil koronavirus. V mimořádné situaci po uzavření škol se učitelé snažili udržovat pravidelný kontakt se svými žáky, využívali různé cesty distanční spolupráce, inspirovali je a podporovali. V květnu se nejprve rozběhla individuální výuka hudebního oboru a od 25. května mohli žáci opět navštěvovat i  výtvarný a taneční obor. Nebylo ale možné uspořádat veřejné absolventské koncerty, a tak svůj program předvedlo dvacet devět absolventů hudebního a tanečního oboru pouze za účasti pedagogů a spolužáků.

Práci výtvarného oboru ve školním roce 2019/2020 charakterizovala paní učitelka Libuše Smutná takto:

 „Práce dětí a studentů výtvarného oboru byla jako každý rok zaměřena tematicky. Naším hlavním motivem bylo prostřednictvím výtvarného umění pěstovat kladný vztah člověka ke zvířatům - domácím mazlíčkům i jiným zvířatům. Použili jsme mnoho výtvarných způsobů vyjádření v různých technikách a nebáli jsme se i experimentovat. Základem je vždy kresba, malba, grafické techniky, modelování z hlíny a jiných materiálů, věnovali jsme se ale také počítačové grafice a děti tvořily  krátké animované filmy. V části výuky věnované výtvarné kultuře jsme se zaměřili na umělce, kteří ve svém díle zobrazují právě zvířecí motiv, od pravěkých nástěnných maleb až po současné umění ve světě i u nás.

Během školního roku se připravovaly tři studentky výtvarného oboru k talentovým zkouškám na Střední školu umění a designu v Brně a Střední grafickou školu v Jihlavě. Všem třem studentkám k přijetí na umělecké školy gratulujeme!

 

Ve výtvarném oboru letos absolvovalo celkem třináct studentů. Jejich výtvarné práce jsou vystaveny na chodbě u výtvarného ateliéru v ZUŠ A. Muchy.

 

Naše práce s talentovanými žáky měla vyvrcholit závěrečnou výstavou v Památníku Alfonse Muchy, k níž vzhledem k dané situaci nedošlo. Proto doufáme, že vám budeme prezentovat výtvarné práce všech žáků další školní rok. A je opravdu na co se dívat! Během karantény děti a studenti online spolupracovali a vzniklo tak spousta krásných výtvarných prací z domova. I tyto výtvarné práce bychom rádi vystavili. V tématu o zvířatech budeme pokračovat i v dalším školním roce, protože jsme nedokončili spoustu zajímavých nápadů.“

 

Věřím, že i žáci hudebního oboru budou moci veřejně představit programy, které se nemohly uskutečnit v původních termínech. Plánujeme například v září vystoupení v obřadní síni židovského hřbitova v rámci Dnů evropského dědictví, soubory školy vystoupí na Svatováclavských trzích, dle zájmu uspořádáme veřejnou reprízu absolventských vystoupení. Pěvecký sbor v říjnu představí pod hlavičkou přehlídky ZUŠ OPEN muzikálový koncert „Pocta (nejen) muzikálu“, který měl proběhnout 30. března.

 

Zveme vás na naše akce, těšíme se na nové i stávající žáky a všem přejeme pevné zdraví i v novém školním roce 2020/2021.

Dagmar Fialová

 

Publikováno v Ivančickém zpravodaji v září 2020

 

Školní rok 2018/2019 – naše škola slavila dvě výročí

 

Před 70 lety, konkrétně od 1. 1. 1949, přestaly v Ivančicích z popudu Místního národního výboru existovat soukromé školy Jana Pirochty a Václava Ignáce Dusíka a začalo vyučování v Městské hudební škole. Václav Dusík, narozen 1.1.1899, významná osobnost tehdy bohatého hudebního života v Ivančicích, se stal jejím prvním ředitelem. Letos uplynulo právě 120 let od jeho narození.

První pololetí školního roku 2018/2019 mělo včetně úvodního vystoupení žáků na Dnech evropského dědictví v obřadní síni židovského hřbitova, série žákovských koncertů a předvánočních akcí tradiční průběh. V lednu realizoval pěvecký sbor další představení pro školy a derniéru muzikálu Sněhová královna. 20. ledna spoluúčinkovali naši žáci a učitelé na benefičním koncertě v evangelickém kostele v Miroslavi.

Celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů dřevěných, žesťových a ve hře na elektronické klávesové nástroje se zúčastnilo 21 žáků. V krajských kolech byla krásnými 2.a 3.místy oceněna 4 komorní tělesa a jedna hráčka na klávesy.

Obě výročí si škola začala připomínat od března 2019. Oslavy uvedl recitál vynikající flétnistky, členky Filharmonie Brno a ivančické rodačky Karolíny Korcové. Následoval slavnostní koncert učitelů žáků a hostů. V programu tohoto koncertu zazněly v premiéře i dvě romantizující kompozice z dob studií Václava Dusíka u Leoše Janáčka. Přesvědčivě a s grácií odkryla posluchačům hudební cítění 20 letého V. I. Dusíka klavíristka Dagmar Kupčíková.

Protagonisty dubnového koncertu k stému výročí Gymnázia Jana Blahoslava byli žáci ZUŠ Ivančice a Oslavany, kteří jsou zároveň studenty gymnázia. Sérii absolventských koncertů úspěšně zahájila absolventka II. stupně studia oboru sólový zpěv Tereza Filipová krásným představením v nabitém sále kina Réna. Na celkem čtyřech absolventských koncertech pak vystoupilo 25 absolventů hudebního oboru.

Ve středu 29.května 2019 si pěvecký sbor školy zavzpomínal na úspěšná muzikálová představení minulých let. Program byl výběrem písní a ukázek z muzikálů:  Popelka, Lví král, Ať žijí rebelové, Sněhurka a sedm trpaslíků a Sněhová královna. Účinkující realizovali program v kostýmech i s hereckou a taneční akcí, byl tedy velmi náročný na provedení. Pozvání k účinkování přijali i bývalí členové sboru Adéla Rausová, Jan Halada, Bára Čeperová a  Karolína Feithová. Dvě představení v nabitém sále kina Réna byla plná kvalitních výkonů, měla krásnou atmosféru, byla emotivní i nostalgická.

Část pěveckého sboru čekalo hned následující ráno natáčení s Českou televizí v místním kostele v rámci připravovaného filmu o Alfonsu Muchovi. Nutno říci, že dramaturg České televize ocenil výbornou spolupráci a pěvecký výkon sboru.

V pátek 31. května byla odpoledne odhalena pamětní deska prvnímu řediteli naší školy na domě na Palackého náměstí č.11 a hned poté byla zahájena akce OPEN ZUŠ – ZUŠKA NÁS (VÁS) BAVÍ, která od 16 hodin oživila nádvoří ivančické radnice. Na malém pódiu nádvoří radnice vystoupily soubory školy. Program zahájil rockový soubor, poté se představil taneční obor a pak už zněly písně lidové v podání žáků i učitelů školy. Žáky vystřídali hosté: malá cimbálová muzika Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a dechová hudba Hornobojani. Posluchači byli spokojeni, a tak hrálo a zpívalo se do setmění, došlo i na tanec. Pitný režim byl dodržen - děti nealko a pro dospělé možnost ochutnat vzorky vinařství Trpělka Oulehla. Vedle oslavy výročí školy v koncertním sále se vydařila i tato v lidovém tónu.

V tento a následující den pořádaly stovky základních uměleckých škol v celé republice svá představení pro veřejnost pod společnou hlavičkou OPEN ZUŠ. Za myšlenkou takto zviditelňovat “zušky” stojí nadace, kterou s podporou dalších významných českých umělců iniciovala Magdalena Kožená, mezzosopranistka světového jména. Akce se úžasně ujala, ivančická škola se k ní připojila letos potřetí.

Taneční obor se 6. června představil v kině Réna prokomponovaným barevným programem obohaceným projekcí. Moderní taneční prvky předvedly žákyně při hudbě italského pianisty Ludovica Einaudiho a skupiny Imagine Dragons. Mladší žáci zatančili polky Johanna Strausse i krásnou baletní pohádku Oskara Nedbala. Půvabná byla i další „klasika“ z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Závěr byl překvapením pro maminky starších žaček. Ty zatančily píseň Máma Charlese Aznavoura a  vystoupení zakončily podáním růže té své mámě..

Vernisáž výstavy výtvarného oboru v Památníku A. Muchy proběhla 7. června. Téma mělo letos název KNIHA – ILUSTRACE- PÍSMO. Žáci se po celý rok zabývali historií knihy, písma, kaligrafií, seznamovali se s českými a  světovými ilustrátory. Pracovali různými technikami, jako je kresba, malba, grafika, modelování, keramika, textilní objekty, potisk na textil, koláže, enkaustika. Vyřazené knihy z ivančické knihovny se staly výtvarnými objekty, které si každý žák zpracoval podle své fantazie, a tak vznikly krásné prostorové objekty, sochy, nové ilustrace, textury. Dolnokounická skupina výtvarného oboru zpracovávala téma DOMY, DOMEČKY. Výsledky jejich výtvarné fantazie a šikovnosti byly vystaveny v synagoze v Dolních Kounicích. Ve výtvarném a tanečním oboru uzavíralo letos I. cyklus studia celkem 11 absolventů.

Na závěr si dovolím dodat, co je zřejmé: „zuška“ kultivuje děti, rozvíjí jejich kreativitu, sebepoznání, učí je řemeslu, ale i zodpovědnosti, vytrvalosti a  týmové spolupráci – vidíme to našich žácích a máme z toho radost. 

Dagmar Fialová