Spolek

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ A. Muchy v Ivančicích byl oficiálně zaregistrován již v lednu 1999, prakticky činný však začal být od roku 2004. Jako Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice (dále jen Spolek) byl zapsán do spolkového rejstříku v říjnu 2016. Předsedkyní Spolku je Mgr. Petra Strádalová. 

Spolek podporuje školu v její činnosti nejen finančně, a je tak podle vedení školy nepostradatelným partnerem společných aktivit ve prospěch žáků. Chce svou činností posilovat  pocit sounáležitosti  všech se školou, která se stává zpravidla na mnoho let součástí života dětí – žáků školy.

Spolek  vyvíjí tradiční formy spolupráce a finanční podpory žáků školy, např. poskytuje dárkové poukazy  úspěšným absolventům školy, dárky účastníkům školního kola Národní soutěže ZUŠ, přispívá na cestovné a startovné žákům, kteří reprezentují školu, organizuje zájezdy na koncerty a divadelní představení. Ve spolupráci s vedením školy podporuje výchovně vzdělávací aktivity školy pořádáním kurzů.

Úplné znění stanov Spolku přátel ZUŠ A. Muchy ke stažení ZDE

Poslední výroční členská schůze proběhla 6. 11.2019.

Další zájemci o činnost Spolku a aktivní členství jsou vítáni, informace podá ředitelka školy.

Příspěvek Spolku je 100 Kč na žáka ZUŠ  jednom oboru na školní rok.

Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice pořádá hudební a výtvarný kurz. Ve spolupráci s vedením školy tak spolek i touto formou podporuje výchovně vzdělávací aktivity školy.

Rozvrh výuky v kurzech se přizpůsobuje prostoru a času, který škola může poskytnout tak, aby nebyla narušena její hlavní činnost. Účastníci kurzů nejsou žáky školy a výstupem kurzu není vysvědčení. 

Kurzy probíhají od října do května školního roku.