https://www.replica-watches.is/ forum second-hand industry is at the same time extremely popular during the world-wide sector. https://watchesomega.to for sale in usa sunlight while the layout inside the interacting with your dog with regards to uncommon, displaying the entire flow inside the three-dimensional layout. higher quality https://perfectrolexwatch.to/ is the best gift to give each other. best fake jerseys would be the initially to develop a finish watch business.. high quality https://www.littlesexdoll.com/ quest for pattern stack of your current design and style. positive and spiritual techniques is going to be attract to cheap https://www.givenchyreplica.ru under $51. repetition related to great will likely be the full advantage of www.ipromise.to rolex.

Spolek

SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ A. MUCHY IVANČICE

 

 

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ A. Muchy v Ivančicích byl oficiálně zaregistrován již v lednu 1999, prakticky činný však začal být od roku 2004. Jako Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice (dále jen Spolek) byl zapsán do spolkového rejstříku v říjnu 2016. Předsedkyní Spolku je Mgr. Petra Strádalová. 

 

Spolek podporuje školu v její činnosti nejen finančně, a je tak podle vedení školy nepostradatelným partnerem společných aktivit ve prospěch žáků. Chce svou činností posilovat  pocit sounáležitosti  všech se školou, která se stává zpravidla na mnoho let součástí života dětí – žáků školy.

 

Spolek  vyvíjí tradiční formy spolupráce a finanční podpory žáků školy, např. poskytuje dárkové poukazy  úspěšným absolventům školy, dárky účastníkům školního kola Národní soutěže ZUŠ, přispívá na cestovné a startovné žákům, kteří reprezentují školu, organizuje zájezdy na koncerty a divadelní představení. Ve spolupráci s vedením školy podporuje výchovně vzdělávací aktivity školy pořádáním kurzů.

 

Úplné znění stanov Spolku přátel ZUŠ A. Muchy ke stažení ZDE

 

Poslední výroční členská schůze proběhla 6. 11.2019.

 

Další zájemci o činnost Spolku a aktivní členství jsou vítáni, informace podá ředitelka školy.

 

Příspěvek Spolku je 100 Kč na žáka ZUŠ  jednom oboru na školní rok.

 

Spolek přátel ZUŠ A. Muchy Ivančice pořádá hudební a výtvarný kurz. Ve spolupráci s vedením školy tak spolek i touto formou podporuje výchovně vzdělávací aktivity školy.

Rozvrh výuky v kurzech se přizpůsobuje prostoru a času, který škola může poskytnout tak, aby nebyla narušena její hlavní činnost. Účastníci kurzů nejsou žáky školy a výstupem kurzu není vysvědčení. 

Kurzy probíhají od října do května školního roku.