Studium výtvarného oboru

  Studium výtvarného oboru si klade za cíl rozvíjet v žácích a studentech jejich výtvarnou citlivost, výtvarné vnímání a myšlení, citové a rozumové prožívání světa, výtvarnou představivost a fantazii, komunikační, tvůrčí a výzkumné dovednosti,  cestu k porozumění a  pochopení, cestu k sebevyjádření, komunikační dovednosti, citlivost k hodnotám světa a hodnotám ostatních lidí.

Výuka všech stupňů probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně v předmětech:

Plošná tvorba -  kresba, malba, grafika.

Prostorová tvorba -  modelování, keramika, konstruování, prostorové objekty, zážitkové objekty, objektová a akční tvorba.

Výtvarná kultura -  vývoj umění a osobnosti výtvarného umění.

Volitelná náplň výuky.

Přípravné studium výtvarného oboru - délka studia: 2 roky, pro děti 5 – 6 leté. 

Základní studium - I. stupeň - délka studia: 7 let, pro děti 7 – 14 leté. 
Základní studium - II. stupeň - délka studia: 4 roky, pro žáky 14 – 18 leté.

Výuka probíhá v Ivančicích, mladší žáci také v Neslovicích a Dolních Kounicích.

Rámcový popis struktury a obsahu studia výtvarného oboru naleznete v záložce  O nás – Školní vzdělávací program.