Projekty

Šablony I - ZUŠ A. Muchy
Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I
Spolufinancováno Evropskou unií.
Cílem projektu je formou inovativní výuky podpořit osobnostní a sociální rozvoj žáků, jejich kreativitu i schopnost aktivní týmové spolupráce. Projekt také rozvíjí kompetence pracovníků ve vzdělávání ve všech oblastech činnosti školy, u pedagogických pracovníků zvláště v oblasti znalostí nových trendů a metod vzdělávání v uměleckých oborech a jejich následnou aplikaci v práci se žáky. Třetí oblastí projektu je realizace komunitních setkávání s rodiči žáků a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002691
Realizace projektu: 1. 9. 2022 až 31. 8. 2025

 

Již realizovaný projekt: 
Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZUŠ Ivančice II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015570
Spolufinancováno Evropskou unií.

Projekt byl zaměřen především osobnostní a profesní rozvoj kompetencí pedagogů a dále na podporu komunitního charakteru školy.