Úplata za vzdělávání

Pololetní  úplata  za vzdělávání  v ZUŠ A. Muchy Ivančice  od 1. 9. 2022

Hudební obor: 

Přípravná hudební výchova (pouze kolektivní)  1.000,- Kč

PHV a hra na nástroj                                         1.200,- Kč

Základní studium                                               1.700,- Kč

Základní studium (skupinová výuka )                1.200,- Kč 

Výtvarný obor                                                  1.200,- Kč

Taneční obor                                                    1.100,- Kč

 

Způsob platby: převodem, číslo účtu1033150237/0100,  Komerční banka.

V e-mailu výzvou k úhradě bude uvedeno číslo  = variabilní symbol žáka pro dané pololetí

a přesná částka k úhradě. 

Půčovné hudebního nástroje:   500 Kč na rok.

Termín platby:  za I. pololetí - do konce měsíce září; za II. pololetí -  do konce měsíce února.

 

Příspěvek Spolku přátel ZUŠ – 100 Kč na školní rok za žáka v jednom oboru.

Způsob platby: převodem, číslo účtu107-1413930227/0100, Komerční banka.

Platba až po obdržení e-mailové výzvy k úhradě, kde bude uveden variabilní symbol.