Úplata za vzdělávání

 

Pololetní  úplata  za vzdělávání  v ZUŠ A. Muchy Ivančice stanovena takto:

Hudební obor: 

Přípravná hudební výchova (PHV)                                                    1 000 Kč

PHV a hra na nástroj                                                                             1 100 Kč

Základní studium                                                                                   1 700 Kč

Základní studium (skupinová výuka )                                               1 100 Kč 

Výtvarný obor                                                                                      1 200 Kč

Taneční obor                                                                                         1 100 Kč

Výši úplaty za vzdělávání stanoví ředitel školy předpisem podle § 8, odst. 4 vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005, vydané  na základě  zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon).

Způsob platby: převodem, číslo účtu: 1033150237/0100,  Komerční banka

V e-mailu s výzvou k úhradě bude uvedeno číslo  = variabilní symbol žáka pro 1. pololetí a přesná částka k úhradě 

Půčovné hudebního nástroje  - 500 Kč na rok.

Příspěvek Spolku přátel ZUŠ – 100 Kč na školní rok za žáka v jednom oboru (hudebním, tanečním nebo výtvarném) – vybírá se v hotovosti.