Zaměstnanci

Mgr. Dagmar Fialová, ředitelka     - kytara

Hynek Smutný, zástupce ředitele - flétna

 

 

Jana Dubšíková                          -  dřevěné dechové nástroje

Mgr. Eva Friedbergová             -  zpěv, hudební nauka

Mgr. Radka Holá Ph.D              - klavír, hudební nauka

Růžena Horáková                      - akordeon, EKN

Šárka Horáková                          -  flétna

Vladimír Horký                           -  klavír, hudební nauka

DiS. Marian Hrdlička                 -  housle

Bc. Eva Janošková                     -  housle

Bc. Matěj Kovanda                    -  violoncello

Bc. Lucie Krausová                    -  klavír, hudební nauka

DiS.Lenka Kroupová                 -  taneční obor

MgA. Dagmar Kupčíková        -  klavír

MgA. Filip Lukášek                   -  kytara

BcA.Lucie Lukášková               -  klavír

MgA.Petr Maceček                  -  bicí nástroje

dipl.um.Božena Rajsiglová    -  klavír

Libuše Smutná                          -  výtvarný obor

MgA. Jiří Šváb                           -  žesťové nástroje, EKN

dipl.um.Jan Telecký                -  klavír, cimbál

Ing. Michal Zahradník             - výtvarný obor

Zdeněk Zápeca                         - kytara

Petr Zenkl                                  - taneční obor

 

 

Kateřina Vojtěská                    -  hospodářka

Ivana Kohoutková                    -  školnice, uklízečka