Zaměstnanci

 

Mgr. Dagmar Fialová, ředitelka             kytara                  fialova@zus-ivancice.cz 

Hynek Smutný, zástupce ředitele         flétna                   smutny@zus-ivancice.cz

Mgr. Eva Friedbergová                         zpěv, HN              friedbergova@zus-ivancice.cz

Mgr. Radka Holá Ph.D                         klavír, HN             hola@zus-ivancice.cz

Bc. Lucie Horáčková                            klavír, HN              krausova@zus-ivancice.cz 

Růžena Horáková                               akordeon, EKN     rhorakova@zus-ivancice.cz

Šárka Horáková                                  flétna                     shorakova@zus-ivancice.cz

Vladimír Horký                                    klavír, HN               horky@zus-ivancice.cz

DiS. Marian Hrdlička                           housle                    hrdlicka@zus-ivancice.cz

Bernat Izard                                        violoncello              izard.bernat@zus-ivancice.cz

Bc. Eva Janošková                             housle                    janoskova@zus-ivancice.cz

Ing. MgA.Halka Kočí                           výtvarný obor         koci.halka@zus-ivancice.cz

Jana Krahulová                                  dechové nástroje    krahulova.jana@zus-ivancice.cz 

DiS.Lenka Kroupová                          taneční obor            kroupova.lenka@zus-ivancice.cz

MgA. Dagmar Kupčíková                    klavír                      kupcikova@zus-ivancice.cz

MgA. Filip Lukášek                              kytara                    lukasek@zus-ivancice.cz

BcA.Lucie Lukášková                          klavír                      lukaskova.lucie@zus-ivancice.cz

Jakub Michalčík                                   bicí nástroje           michalcik.jakub@zus-ivancice.cz

dipl.um.Božena Rajsiglová                  klavír                       rajsiglova@zus-ivancice.cz

Julie Rajsiglová                                   klavír                       rajsiglova.julie@zus-ivancice.cz

Libuše Smutná                                   výtvarný obor           smutna@zus-ivancice.cz

Jakub Šíbl                                          cimbál                       sibl.jakub@zus-ivancice.cz

MgA. Jiří Šváb                                   žestě, EKN                svab@zus-ivancice.cz

Zdeněk Zápeca                                 kytara                        zapeca@zus-ivancice.cz

Petr Zenkl                                         taneční obor              zenkl@zus-ivancice.cz

Kateřina Vojtěská                             hospodářka

Ivana Kohoutková                            školnice, uklízečka