Zaměstnanci

 

Mgr.Dagmar Fialová, ředitelka     - kytara

Hynek Smutný, zástupce ředitele - flétna

 

 

Jana Dubšíková                     -  dřevěné dechové nástroje

Mgr. Eva Friedbergová        -  zpěv, hudební nauka

Jaroslav Hadrava                   -  žesťové a dřevěné dechové nástroje

Radka Holá Ph.D.                   - klavír, hudební nauka, sborový zpěv

Růžena Horáková                   -  akordeon, EKN

Šárka Horáková                       -  flétna

Vladimír Horký                         -  klavír, hudební nauka

DiS. Marian Hrdlička               -  housle

Bc. Eva Janošková                   -  housle

Bc. Matěj Kovanda                  -  violoncello

Bc. Lucie Krausová                  -  klavír, hudební nauka

MgA. Dagmar Kupčíková      -  klavír

MgA. Filip Lukášek                 -  kytara

dipl.um.Božena Rajsiglová    -  klavír

MgA. Jiří Šváb                           -  žesťové nástroje, EKN

MgA.Petr Maceček                 -  bicí nástroje

dipl.um.Jan Telecký                -  klavír

Zdeněk Zápeca                         - kytara

 

Libuše Smutná                         - výtvarný obor

Ing.arch.Tabea Kandrnálová  - výtvarný obor

Petr Zenkl                                    - taneční obor

 

 

Kateřina Vojtěská -  hospodářka

Ivana Kohoutková -  školnice, uklízečka