Studium hudebního oboru

Přípravné studium - délka studia 1 až 2 roky, pro děti 5 – 6 leté.

Předměty: Přípravná hudební výchova, Přípravné studium - hra na nástroj nebo sólový zpěv.  

Základní studium I. stupeň - délka studia 7 let, pro žáky 7 – 14 leté.

Studijní zaměření:  Hra na zvolený nástroj nebo Sólový zpěv.

Předměty: od 1. do 5. ročníku Hudební nauka, od 4. ročníku povinně volitelný předmět jako Komorní hra, Souborová hra, Komorní zpěv, Sborový zpěv.

Základní studium II. stupeň - délka studia 4 roky, pro žáky od 14 let.

Studijní zaměření: Hra na zvolený nástroj nebo Sólový zpěv a další povinně volitelný předmět.

Studijní zaměření hudebního oboru v naší škole:

Sólový zpěv, Hra na klavír, Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN), Hra na housle, Hra na violoncello, Hra na zobcovou Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na baryton, Hra na tenor,  Hra na trombon, Hra na lesní roh, Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Hra na akordeon.

Vyučování probíhá v Ivančicích, Němčicích, Neslovicích a  Dolních Kounicích.

Rámcový popis struktury a obsahu studia hudebního oboru naleznete v záložce O nás – Školní vzdělávací program.