Studium tanečního oboru

 

I. stupeň - délka studia 7 let, pro děti 7 - 14 leté, 2 až 3 UČEBNÍ HODINY týdně.

II. stupeň - délka studia 4 roky, pro žáky 14 - 18 leté, 3 UČEBNÍ HODINY týdně.

Předměty: Taneční praxe, Klasická taneční technika.

Výuka probíhá v Ivančicích.

Rámcový popis struktury a obsahu studia TANEČNÍHO oboru naleznete v záložce O nás - Školní vzdělávací program.